12 Almene boliger som etageboliger, Jernbanegade, Møldrup.

12. november 2020

Arkitekt på skitseprojekt for Boligselskabet Viborg Amt.

Projektet består af 12 boliger med en udvendig altangang, trappe og elevatorbygning.

Alle bolige er etableret med altan.