Fællesbygning for Mosetoften og nye at home boliger - Region MidtJylland.

24. juli 2020

Udarbejdelse af overordnet skitseprojekt for etablering af et nyt fælleshus og nogle nye at home boliger.

Mosetoft - Specialområde for udviklingshandicap.