Overordnet skitsering af et projekt med 6 boliger, Almene boliger som tæt-lav bebyggelse.

7. februar 2022 af Gunner Kristensen

Arkitekt på overordnet skitseprojekt for placering af 6 boliger på Gammel Aalborgvej, Løvel.

Bygherre: Boligselskabet Viborg Amt.