Onsild Mejeri

12. april 2017

Nedrivning af 2 ejendomme - pt. ligger sagen i høring.

Udlagt byggefelt for evt. ny administration eller evt. ombygning af eksisterende administration.