Skitseprojekt om- og Tilbygning til boligen, Arildsvej 18, Viborg.

15. november 2022 af Gunner Kristensen

Arkitekt på skitseprojekt for om- og tilbygning, Arildsvej 18, Viborg.