Tagrenovering af 4 boligblokke med hver 5 opgange - Digterparken - Viborg

11. juli 2019

Totalrådgiver for boligselskabet Viborg, på et tagrenoveringsprojekt, hvor 4 etageblokke med hver 5 opgange ændres fra asbestholdig eternit bølgetag til liste tagpap.

Boligerne er beliggende Digterparken, Viborg.