Ombygning af regionspsykiatrien Søndersøparken, Viborg - 7 sengestuer på 5 etage (Retspsykiatrisk lukket sengeafdeling), ombygges til tdssvarende faciliteter.