Regionspsykiatrien Søndersøparken, Viborg - Om- & tilbygning af etage 1 (psykiatriskafdeling for affektive lidelser), helt ny sengeafdeling med tidssvarende faciliteter, inkl. XL sengestue / badeværelse.