Socialpsykiatrisk Boenhed Blåkærgård, Viborg - Region Midtjylland - Total om- og tilbygning af afdelingerne suset & svinget, Viborg.