Tilbygning (overdækning af gårdhave som inddrages til opholds- / aktivitetsrum) -Bofællesskabet kernehuset i Ans - Bofællesskab med plads til 12 voksne mennesker med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.