Etablering af børnehave i skovfogedbolig, Undalslund, Viborg.