Laden Vesbæk Søndergaard, Løgstrup

Projektnavn:

Om- & tilbygning af eksisterende kornlade til forsamlings- / konferencelokale.

 

Bygherre:

Anders og Helle Lyngsø – Kirkebæk vej 167 – 8800 Viborg

 

Opgave størrelse:

Om- & tilbygning - bruttoareal på 154 m².

 

Projekt indhold:

Køkkenfaciliteter.

 

Toiletfaciliteter inkl. handicaptoilet.

 

 Depot.

 

Indgang / fordelingsområde.

 

Forsamlings- / konferencelokale.

 

Bygningen er etableres med facade af de gamle kampesten som er blevet sandblæst og fuget, for at fremhæve arkitekturen fra den gamle kornlade.

Økonomi:

Anlægssum 1.500.000,00 kr. ekskl. moms.

 

Ydelse ARK.GK:

Totalrådgiver / Byggeledelse.

 

Udførte faser:

Skitsering med bygherreinddragelse.

 

Forhåndsdialog med myndighederne.

 

Projekteringsfase. (Projektforslag / Forprojekt).

 

Byggeansøgning alt inkl.

 

Projekteringsfase. (Hovedprojekt).

 

Udbud. (Udbudt i fagentrepriser).

 

 Licitation.

 

Udarbejdelse af entreprisekontrakter.

 

Tilsyn / Opstartsmøder / Byggemøder / Sikkerhedsmøder.

 

Bygherremøder. (Løbende efter behov gennem hele byggefasen).

 

Aflevering. (Syn / Mangellister / Afleveringsprotokoller / Opfølgning).

 

1 Års gennemgang.

billedebilledebilledebilledebilledebilledebilledebilledebilledebillede