Firmadomicil - skilte Centret- Viborg

Projektnavn:

Nyt firmadomicil fro Skilte Centret Viborg.

 

Bygherre:

Skilte Centret Viborg.

 

Opgave størrelse:

Om- & tilbygning - bruttoareal ca. 1321 m².

 

Projekt:

Total om- og tilbygning af eksisterende ca. 621 m² bygningsmasse, bestående af et traditionel murstensbygning med 25 graders taghældning, beklædt med eternit bølgeplader.

Tilbygningsdelen opføres ligeledes som et traditionelt teglbyggeri, dog med fladt tag.

I forbindelse med byggeriet, etableres nyt farvestråelende indgangsparti som blikfang for firmaet.

Selve byggeriet indeholder følgende:

 

Indgang & Showroom, gang og kontorfaciliteter.

 

Kantine og separate omklædningsfaciliteter for både herre og damer.

 

Print │ LAM og OPK afdeling.

 

 Skilteafdeling.

 

2 haller for henholdsvis store og små biler for laminering.

 

Lager og værksted.

Økonomi:

Anlægssum ca. 5.2 mio. kr. ekskl. moms.

 

Ydelse ARK.GK:

Totalrådgiver.

 

Udførte faser:

Skitsering med bygherres inddragelse.

 

Forhåndsdialog med myndighederne.

 

Projekteringsfase. (Projektforslag / Forprojekt).

 

Byggeansøgning alt inkl.

 

Projekteringsfase. (Hovedprojekt).

 

Udbud. (Udbudt i fagentrepriser).

 

 Licitation.

billedebilledebillede