Firmadomicil Arkitektfirmaet Gunner Kristensen og Privat bolig for Gunner Kristensen

Projektnavn:

Parcelhus & firmadomicil Arkitektfirmaet Gunner Kristensen

 

Bygherre:

Gunner Kristensen & Vibeke Olesen

 

Opgave størrelse:

Samlet bebyggelse 205 m²

 

Projekt indhold:

Rene linjer, med lidt sydlandsk udtryk via fritstående hvide søjler og bjælker.

 

Bygningen er opført som 2 bokse der er sammenkoblet via en mindre mellembygning, og boksene er drejet således de følger grundens skellinjer mod syd, hvilket bevirker, at bygningen er placeret optimalt i forhold til verdenshjørnerne, dvs. at opholdsrummene og terrassen er orienteret mod syd og syd-vest.

 

Bygningen er opført med hvide vandskurede teglfacader, bagmure af glatte betonelementer, fladt tag med tagpap, murede tagkroner med zinkbeklædning og sorte træ / alu vinduer og døre.

 

Mellembygningen er opført med facader af sorte facadetegl, ophængt på et stålsystem, monteret på glatte beton bagmurselementer, fladt tag med tagpap, zink stern og sorte træ / alu vinduer og døre.

 

 

 

 

Ydelse ARK.GK:

Totalrådgiver.

 

Udførte faser:

Skitsering i tæt samarbejde med bygherre.

 

Forhåndsdialog med myndighederne.

 

Projekteringsfase (Projektforslag / forprojekt)

 

Brandplaner & brandteknisk dokumentation.

 

Byggeansøgning alt inkl.

 

Projekteringsfase (Hovedprojekt) inkl. sikkerhed og sundhed.

 

Udbud, licitation, forhandling og kontraktskrivning.

 

Tilsyn inkl. opstartsmøder, byggemøder, byggeledelse og sikkerhed.

 

 Byggeregnskab.

 

Aflevering (afleveringsprotokoller, mangellister og opfølgning).

 

1 Års. Gennemgang (eftersynsprotokoller, mangellister og opfølgning).

billedebilledebilledebilledebilledebilledebilledebilledebilledebillede