Superkiosken - Houlkær Viborg

Projektnavn:

Superkiosken Houlkær – Viborg

 

Bygherre:

Chokodan Struer ApS.

 

Opgave størrelse:

Om- & tilbygning - bruttoareal på 361 m².

 

Projekt:

Total ombygning af eksisterende kiosk på 236 m² og en tilbygning på 125 m².

Byggeriet opføres i røde mursten, således den hænger sammen med den eksisterende bebyggelse.

Facader etableres ligeledes med stålfelte som områdets øvrige bygninger.

Tagkonstruktionen er etableret via synlige limtræsbjælker, med en alm. opbygget koldt tagkonstruktion påsvejst tagpap.

Byggeriet indeholder følgende rum:

 

Spildeafdeling med 20 spildeautomater.

 

Kiosk område på 264 m².

 

Forrum, handicaptoilet og et personaletoilet.

 

Lager på 34 m².

 

Kølerum på 11 m².

Økonomi:

Anlægssum 2.200.000,00 kr. ekskl. moms.

 

Ydelse ARK.GK:

Totalrådgiver / Byggeledelse, tilsyn og sikkerhed.

 

Udførte faser:

Skitsering med bygherres inddragelse.

 

Forhåndsdialog med myndighederne.

 

Projekteringsfase. (Projektforslag / Forprojekt).

 

Byggeansøgning alt inkl.

 

Projekteringsfase. (Hovedprojekt).

 

Udbud. (Udbudt i fagentrepriser).

 

Licitation.

 

Udarbejdelse af entreprisekontrakter.

 

Tilsyn / Opstartsmøder / Byggeregnskab / Byggemøder / Sikkerhedsmøder.

 

Bygherremøder. (Løbende efter behov gennem hele byggefasen).

 

Aflevering. (Syn / Mangellister / Afleveringsprotokoller / Opfølgning).

 

1 Års gennemgang.

billedebilledebilledebilledebilledebilledebillede