Regionpsykiatrien Søndersøparken, Viborg

 

Projektnavn:

Regionspsykiatrien Søndersøparken, Søndersøparken 1, 8800 Viborg.

Etablering af ny psykiatriskafdeling for affektive lidelser.

 

Bygherre:

Region MidtJylland │ Regionspsykiatrien Søndersøparken.

 

Opgave størrelse:

Om- & tilbygningen har en størrelse på 1655 m².

 

Projekt indhold:

Tilbygning i 5 etager, indeholdt ny aktivitetsrum / opholdsrum med adgang til lukket altan, samt mødelokale.

 

Tilbygning i 2 etager, indeholdt XL sengestue med tilhørende toilet / badefaciliteter, samt indrettet med loftlifte.

 

10 Tidssvarende sengestuer med eget badeværelse.

 

3 Tidssvarende sengestuer med eget handicapvenlig badeværelse.

 

1 Fixeringsstue.

 

Lægekontor / Samtalerum / Sekretærkontor / Afdelingskontor med udsyn til opholdsniche / Kontor afdelingssygeplejerske / Kopirum.

 

Spisestue / Anretter køkken / Opvarmningskøkken.

 

Personalefaciliteter i form af handicap- / personaletoilet / garderober.

 

 Opholdsniche.

 

Skyllerum / Rengøringsrum / Depotrum / Vaskerum / Linneddepot.

 

Medicinrum / Forrum.

 

Gangarealer / Forrum / Indgangs / Indgangssluse / Elevatorrum.

Økonomi:

Anlægssum 27.800.000,00 kr. ekskl. moms.

 

Ydelse ARK.GK:

Arkitekt / Projektleder / Sikkerhedskoordinator.

 

Udførte faser:

Skitsering med brugerinddragelse.

I forbindelse med skitseringsfasen, har der været afholdt en del arbejdsgruppemøder, hvor afdelingens indretning, arbejdsrytmer og personalesikkerhed er drøftet / gennemgået, for at opnå den for afdelingen mest optimale indretning.

 

Forhåndsdialog med myndighederne.

Specialområde i forhold til aflåselig afdeling, i form af brand, arbejdsmiljø og sikkerhed.

 

Projekteringsfase. (Projektforslag / Forprojekt).

 

Byggeansøgning alt inkl.

 

Projekteringsfase. (Hovedprojekt).

 

Udbud. (Udbudt i storentrepriser).

 

 Licitation.

 

Udarbejdelse af entreprisekontrakter.

 

Tilsyn / Opstartsmøder / Byggemøder / Sikkerhedsmøder.

 

Bygherremøder. (Løbende efter behov gennem hele byggefasen).

 

Aflevering. (Syn / Mangellister / Afleveringsprotokoller / Opfølgning).

 

1 Års gennemgang.

 

billedebilledebilledebilledebilledebilledebillede