Afslutningsbyggeri somindeholder 419 m² nybyggeri & ombygning af 302 m² lagerhal - Livøvej nr. 7, Viborg.