Tilbygning til Kriminalinstitionen Koglen Stakroge.

12. april 2017

Etablering af tilbygning til kriminalinstitutionen Koglen i Stakroge, for Region Midtjylland.

Der er afgivet byggetilladelse til sagen og afholdt licitation.

Pt. afventes afklaring i PSL Psykiatriledelsen.