Historie

Firmaet blev opstartet af Gunner Kristensen, den. 01. januar 1999 under navnet Gunner´s Tegnestue.
Den 28. februar 2002 blev firmanavnet ændret til Arkitektfirmaet Gunner Kristensen med nyt logo.
Den 01. juli 2004 blev Arkitektfirmaet Gunner Kristensen ændret til et anpartsselskab, således firmanavnet blev Arkitektfirmaet Gunner Kristensen ApS.
Den 05. april 2007 flyttede firmaet ind i nyt domicil, beliggende Skaldehøjvej 58, 8800 Viborg, og i den forbindelse blev firmalogoet opdateret / ændret.
Efter nogle år, hvor firmaet kun har bestået af mig selv, er mine ambitioner blevet ændret, fra at være et enkeltmandsfirma til forhåbentligt at blive et arkitektfirma hvor vi er mellem 6 til 10 mand. Dette giver mulighed for at byde ind på større byggeprojekter, og deltage i arkitektkonkurrencer.

Gazeller

Arkitektfirmaet Gunner Kristensen er blevet tildelt to gazellepriser, år. 2009 og 2010.

gazeller

Ydelser

Arkitektfirmaet har mange års erfaring indenfor arkitektfaget, og tilbyder rådgivning indenfor følgende fagdisipliner:

 • Idéoplæg.
 • Projekteringsledelse.
 • Dispositions- / Skitseringsforslag.
 • Projektforslag.
 • Forprojekt. (myndighedsprojekt).
 • Hovedprojekt.
 • Projektopfølgning.
 • Byggeledelse & Tilsyn.
 • Udbud og byggeøkonomi.
 • Licitation og kontraktforhold.
 • Afleveringer herunder også 1 & 5 år.
 • Helhedsplaner for et byggeprojekt.
 • Sikkerhed- & Sundhed på byggepladser.

Ovennævnte hovedgrupper bearbejdes indenfor følgende hovedområder, alt efter projektets kompleksitet:

 • Projekttegning.
 • Projektbeskrivelse.
 • Projekttidsplaner.
 • Projektøkonomi.

Myndighedspunkter, forhåndsdialoger med de enkelte myndigheder, så som:

 • Tekniske forvaltninger.
 • Brandmyndigheder. (herunder udarbejdelse af brandteknisk dokumentationer).
 • Arbejdstilsynet.
 • Levnedsmiddel.
 • mv. alt efter opgavetype.

Vision

Firmaets grundtanke er, at såfremt det perfekte resultat skal opnås, kræves en og samme torveholder hele vejen igennem et skitserings-, projekerings-, udbuds- og tilsynsforløb. På denne måde sikres overblikket, og forviklinger undgås.

Vi er et engageret team, der hver især gør det vi er bedst til. På den måde supplerer vi hinanden i alle de projekter vi engagerer os i, kun med det ene formål, at opnå det bedste resultat for vore kunder.

Arkitektfirmaets vision er, at skabe bygninger som fungerer optimalt for bygherren i forhold til de opstillede ønsker og krav, således bygningen skaber de perfekte rammer for det optimale famillie-, arbejds- og fritidsliv.

Samtidigt med at bygningens funktionalitet skabes, er det Arkitektfirmaets vision at skabe, bygningsværker som arkitektonisk lever op til bygherrens ønsker angående udseende, imits, mv.

At være med fra starten, og få lov til at sætte stregen for folks drømme og tanker i forbindelse med skabelsen af et nyt byggeri, uanset om det er privat, erhverv, eller kommunalt, gør, at vi engagere os personligt i alle projekter, med den forhåbning om, at skabe det eneste rigtige og unikke byggeri for vores bygherre.

Vi har en stor kærlighed for bygningernes udformning og indretning, som afspejler sig i vores tankegang om, hvordan et byggeri skal præsentere sig rent arkitekttonisk, og fungere optimalt i forhold til brugsbehovet.

Vi lære alle af erfaring, hvilket vi også gør via vores forskelligartede projekter, denne erfaring sammenholdt med vores tankegang, anvende vi i alle sammenhænge for netop at opnå det unikke resultat.

Det er mennesket der står bag alle de forskelligartede projekter som vi engagerer os i, og kun ved at lytte til vores kunders ønsker og behov, kan vi udforme og indrette bygningsværker, således både funktionalitet og arkitektur går op i en højre enhed, og lever op til alles forventninger til det færdige resultat.