Personlig information

Navn: Gunner Kristense​n
Funktion: Indehaver & Direktør i Arkitektfirmaet Gunner Kristensen ApS
Fødselsår: 1965
Nationalitet: Dansk
Profession: Bygningskonstruktør BTH / Byggeøkonom MDB / Arkitekt ADD.

Gunner Kristensen

Nøglekvalifikationer

Projektledelse, Sagsbehandling, Skitsering, Projektering, Energiberegning, Udbud, Byggeleder, Sikkerhedskoordinator, Salg og Administration.

Uddannelse

 1. Arkitekt Autodidakt.
 2. Diplom Byggeøkonom, Danske Bygge Økonomer, 1999
 3. Bygningskonstruktør BTH, Byggeteknisk Højskole Horsens, 1992
 4. Byggetekniker, Byggeteknisk Højskole, Horsens, 1990
 5. Teknisk Assistent, Viborg Teknisk Skole, 1987
 6. Teknisk Tegner, Viborg Teknisk Skole, 1985

Proffesionelle foreninger

Inden jeg startede Arkitektfirmaet Gunner Kristensen ApS, har jeg været ansat som bygningsansvarlig ved Viborg Amt, Psykiatrisk sygehus Søndersøparken, Viborg / Bygningskonstruktør Ejendomskontoret Viborg Amt, samt Projektleder hos Hvam Arkitektkontor.

Sprogfærdigheder - Engelsk

Tale: Læse: Skrive:
Middel Middel Middel

Efteruddannelser

 1. 2018 – BE18 – Opdatering af det nye bygningsreglement.
 2. 2017 – BE15 energiberegninger – ved nybyggeri og renovering.
 3. 2015 - ABR 89 - Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand.
 4. 2015 - Rådgiveransvar i byggeriet.
 5. 2011 - Kursus i tegneprogram REVIT.
 6. 2010 – BR 10 Bygningsreglement 2010.
 7. 2010 – Lavenergibyggeri – Design og Teknik.
  (Gennemgang af lavenergibyggeri / Effekt og tiltag / Klimaskærm – vinduet / Solafskærmning / Isolering og tæthed / Tekniske installationer & Udveksling af erfaringer indenfor lavenergibyggeri)
 8. 2009 - Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser.
 9. 2007 - Nye Energibestemmelser. SBI.
 10. 2007 – DS 418 Beregning af bygningers varmetab. SBI.
 11. 2005 – Funktionsbaserede brandkrav. SBI.
 12. 2001 – Tilbudsloven. SBI.
 13. 1998 – Temadag om amtslige botilbud til psykisk udviklingshæmmede, sindslidende m.fl.
 14. 1997 – Udbud, licitation, kontrakt –  Projekterings-ledelse.
 15. 1997 – Belysning, arbejdsmiljø og energi-besparelser.
 16. 1996 – Bygningsdrift og vedligehold – styring ved hjælp af EDB.
 17. 1996 – Vedligehold af bygninger – Registrering og udbud.
 18. 1994 – Fugt i bygninger.
 19. Diverse autocad / ADT kurser.