Bygherre
Boligselskabet Viborg Amt.
Opgavestørrelse
Grundstørrelse på 5477 m² - Boliger bruttoareal på 1343 m².
Ydelse ARK.GK
Totalrådgiver / Byggeledelse og sikkerhed.
Projekt indhold

Byggeriet er tænkt udført som dobbelthuse med mellemliggende carporte, således lydforholdene boligerne imellem reduceres mest muligt.

Boligerne er udført med et asymetrisk taghældning, hvilket giver mulighed for, at boligens kerneområder som køkken og opholdsstue kan etableres med lidt større glaspartier, og et større rumvolumen.

For at dobbelthusene ikke skal syne af en enkelt bolig, er arealerne med carporte, etableret med en lidt lavere symetrisk taghældning. Dette gør, at husene syner af enkelte boliger.

Bygningsmæssigt er boligerne tænkt udført i følgende materialer:

udvendigt:

 • Asymetrisk tag beklædt med sort liste papdækning.
 • Facader udført i en brun / gul teglsten, suppleret med et felt i sorte fibercementplader beklædt med rød / brune trælister med varierende mellemrum.
 • Sorte træ / alu vinduer og døre.
 • Overdækning ved terrasse med ensidigt taghældning, og sort liste papdækning.
 • Søjler beklædt med sorte fibercementplader og suppleret med afdækning af rød / brune trælister med varierende mellemrum.
 • Carporte og redskabsrumme er etableret som en mellembygning med et symetrisk tag, beklædt med sedummos, og facader af sorte fibercementplader med rød / brune trælister med varierende mellemrum.

Indvendigt:

 • Bagmur af letbetonelementer, beklædt med tapet der males.
 • Skillevægge af letbetonelementer, beklædt med tapet der males.
 • Træ- og klinkegulve jfr. planløsningen.
 • Lofter af malede gipsplader inkl. nødvendige akustikfelter, således der opnås en god efterklangstid.
 • Vægfliser i vådzoner og ved køkkenbord.
 • Hvidt køkken, jfr. planløsningen.
 • Sanitet, jfr. planløsningen.

Boliger bruttoareal på 101 og 90  m² med følgende rumfordeling:

 • Soveværelse 13,8 m² │ Badeværelse 6,9 m² │ Entre 8,0 m² inkl. teknikskabe for varme, vand, el og ventilation│ Værelse 9,0 m² │Stue / Alrum / Køkken 45,2 m²

Ud over de 101og 90  m² er der følgende tilknyttet boligen:

 • Carport 22,1 m² │ Redskabsrum 11,2 m² │ Terrasse 13,9 m² │ Terrasse 27,5 m² (overdækket 20,2 m²)
Udførte faser
 • Udarbejdelse af dispositionsforslag. (Skitser).
 • Fremlæggelse af dispositionsforslag for bygherre og evt. lejere.
 • Forhåndsdialog med myndighederne.
 • Projekteringsfase. (Projektforslag / Forprojekt).
 • Byggeansøgning alt inkl.
 • Projekteringsfase. (Hovedprojekt).
 • Udbud. (Udbudt i fagentrepriser).
 • Licitation.
 • Udarbejdelse af entreprisekontrakter.
 • Tilsyn / Opstartsmøder / Byggeregnskab / Byggemøder / Sikkerhedsmøder.
 • Bygherremøder. (Løbende efter behov gennem hele byggefasen).
 • Aflevering. (Syn / Mangellister / Afleveringsprotokoller / Opfølgning).
 • 1 Års gennemgang.
 • Vurdering af risikobehæftede forhold.
 • Totaløkonomiske vurderinger.
 • Indpudt til skema A, B og C.