Bygherre
Region MidtJylland – Psykiatriforvaltningen - Skottenborg 26 - Viborg
Opgavestørrelse
Samlet bebyggelse 2.359 m² over flere etaper / år.
Økonomi
Samlet anlægssum, 16.400.000,00 kr. ekskl. moms., for samtlige etaper.
Ydelse ARK.GK
Totalrådgiver.
Projekt indhold
 • Om- & tilbygning af det socialpsykiatriske boenhed BLÅKÆRGÅRD.
 • Om- & tilbygningen har foregået over flere etaper / år.
 • Projekterne har bestået i følgende.
 • Etablering af 11 tidssvarende lejligheder – afdeling Svinget & Suset – med opholdsstue, soveværelse og badeværelse, samt dertilhørende fællesfaciliteter bestående af kontorlokaler, opholdsstuer, spisestuer, køkken, aktivitetsrum, mv.
 • Etablering af 4 tidssvarende lejligheder – afdeling hovedbygning fløj 1 – med opholdsstue, soveværelse og badeværelse, samt dertilhørende fællesfaciliteter bestående af kontorlokaler, opholdsstuer, spisestuer, køkken, aktivitetsrum, mv.
 • Etablering af 4 tidssvarende lejligheder – afdeling hovedbygning fløj 2 – med opholdsstue, soveværelse og badeværelse, samt dertilhørende fællesfaciliteter bestående af kontorlokaler, opholdsstuer, spisestuer, køkken, aktivitetsrum, mv.
 • Ombygning af administration
Udførte faser
 • Skitsering i tæt samarbejde med bygherre.
 • Forhåndsdialog med myndighederne.
 • Projekteringsfase (Projektforslag / forprojekt)
 • Brandplaner & brandteknisk dokumentation.
 • Byggeansøgning alt inkl.
 • Projekteringsfase (Hovedprojekt) inkl. sikkerhed og sundhed.
 • Udbud, licitation, forhandling og kontraktskrivning.
 • Tilsyn inkl. opstartsmøder, byggemøder, byggeledelse og sikkerhed.
 • Bygherremøder.
 • Byggeregnskab
 • Aflevering (afleveringsprotokoller, mangellister og opfølgning).
 • 1 Års. Gennemgang (eftersynsprotokoller, mangellister og opfølgning).