Bygherre
Gunner Kristensen & Vibeke Olesen
Opgavestørrelse
Samlet bebyggelse 205 m²
Ydelse ARK.GK
Totalrådgiver.
Projekt indhold

Rene linjer, med lidt sydlandsk udtryk via fritstående hvide søjler og bjælker.

Bygningen er opført som 2 bokse der er sammenkoblet via en mindre mellembygning, og boksene er drejet således de følger grundens skellinjer mod syd, hvilket bevirker, at bygningen er placeret optimalt i forhold til verdenshjørnerne, dvs. at opholdsrummene og terrassen er orienteret mod syd og syd-vest.

Bygningen er opført med hvide vandskurede teglfacader, bagmure af glatte betonelementer, fladt tag med tagpap, murede tagkroner med zinkbeklædning og sorte træ / alu vinduer og døre.

Mellembygningen er opført med facader af sorte facadetegl, ophængt på et stålsystem, monteret på glatte beton bagmurselementer, fladt tag med tagpap, zink stern og sorte træ / alu vinduer og døre.

Udførte faser
 • Skitsering i tæt samarbejde med bygherre.
 • Forhåndsdialog med myndighederne.
 • Projekteringsfase (Projektforslag / forprojekt)
 • Brandplaner & brandteknisk dokumentation.
 • Byggeansøgning alt inkl.
 • Projekteringsfase (Hovedprojekt) inkl. sikkerhed og sundhed.
 • Udbud, licitation, forhandling og kontraktskrivning.
 • Tilsyn inkl. opstartsmøder, byggemøder, byggeledelse og sikkerhed.
 • Byggeregnskab.
 • Aflevering (afleveringsprotokoller, mangellister og opfølgning).
 • 1 Års. Gennemgang (eftersynsprotokoller, mangellister og opfølgning).