Bygherre
Skilte Centret Viborg.
Opgavestørrelse
Om- & tilbygning - bruttoareal ca. 1321 m².
Økonomi
Anlægssum ca. 5.2 mio. kr. ekskl. moms.
Ydelse ARK.GK
Totalrådgiver.
Projekt indhold

Total om- og tilbygning af eksisterende ca. 621 m² bygningsmasse, bestående af et traditionel murstensbygning med 25 graders taghældning, beklædt med eternit bølgeplader.

Tilbygningsdelen opføres ligeledes som et traditionelt teglbyggeri, dog med fladt tag.

I forbindelse med byggeriet, etableres nyt farvestråelende indgangsparti som blikfang for firmaet.

Selve byggeriet indeholder følgende:

 • Indgang & Showroom, gang og kontorfaciliteter.
 • Kantine og separate omklædningsfaciliteter for både herre og damer.
 • Print │ LAM og OPK afdeling.
 • Skilteafdeling.
 • 2 haller for henholdsvis store og små biler for laminering.
 • Lager og værksted.
Udførte faser
 • Skitsering med bygherres inddragelse.
 • Forhåndsdialog med myndighederne.
 • Projekteringsfase. (Projektforslag / Forprojekt).
 • Byggeansøgning alt inkl.
 • Projekteringsfase. (Hovedprojekt).
 • Udbud. (Udbudt i fagentrepriser).
 • Licitation.