Bygherre
Asmildkloster Landbrugsskole / Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg-Kjellerup.
Opgavestørrelse
Bruttoareal ca. 4714 m².
Økonomi
Økonomivurdering ca. 57.000.000,00 kr. ekskl. moms.
Ydelse ARK.GK
Totalrådgiver indenfor følgende faser.
Projekt indhold

Hensigten med helhedsplanen er, at skabe en mere tidssvarende skole, hvor arkitekturen medvirker til at skabe et sammenhængende undervisnings- og studiemiljø, samt en tættere tilknytning til den administrative del af skolen.

I samme ombæring, ønskes etableret nogle nye tidssvarende ungdomsboliger, der indpasser sig i arkitekturen, og tager del i området og studiemiljøet.

Dette medfører følgende bygningsmæssigt indhold:

 • Boligblok som indeholder 15 boliger, hvilket udgør 30 værelser.
  Fællesarealer som atrier, forbindelsestrappe, gangarealer, flugtvejstrappe, vask- og rengøringsrumme, hovedskakter, teknikrum mv.
 • Boligblok som indeholder 24 boliger, hvilket udgør 48 værelser.
  Fællesarealer som atrier, forbindelsestrappe, gangarealer, flugtvejstrappe, vask- og rengøringsrumme, hovedskakter, teknikrum mv.
 • Undervisningsområde bestående af 2 undervisningslokaler med dertilhørende grupperum, gangforløb og teknikrum.
 • Fordelingsområde som indeholder forbindelsestrappe, elevator, gangareal og toiletfaciliteter mv.
 • Idrætshal, cafe, bar, depot, trappeforbindelser, fitnessrum, omklædningsfaciliteter, toiletfaciliteter, gangarealer mv.
 • Administration, reception, lærerforberedelse, mv.
 • Forbindelsesgange mellem bygningskroppe.
 • Udvendige arealer omkring ovennævnte bygninger, terrænreguleringer, befæstede arealer, støttemurer, trapper, mv.
Udførte faser
 • Workshop.
 • Dialogmøder med skolens ledelse & bestyrelse.
 • Dialogmøder med myndigheder.
 • Dispositionsforslag
 • Overdragelsesmøder med valgte rådgiver for det videre forløb.

Grundet projektstørrelse / EU regler, er projektet (dispositionsforslaget) udbudt i prækvalifikation, for det videre projekteringsarbejde, mv.