Bygherre
Anders og Helle Lyngsø – Kirkebæk vej 167 – 8800 Viborg
Opgavestørrelse
Om- & tilbygning - bruttoareal på 154 m².
Økonomi
Anlægssum 1.500.000,00 kr. ekskl. moms.
Ydelse ARK.GK
Totalrådgiver / Byggeledelse.
Projekt indhold
 • Køkkenfaciliteter
 • Toiletfaciliteter inkl. handicaptoilet.
 • Depot
 • Indgang / fordelingsområde.
 • Forsamlings- / konferencelokale.
 • Bygningen er etableres med facade af de gamle kampesten som er blevet sandblæst og fuget, for at fremhæve arkitekturen fra den gamle kornlade.
Udførte faser
 • Skitsering med bygherreinddragelse.
 • Forhåndsdialog med myndighederne.
 • Projekteringsfase. (Projektforslag / Forprojekt).
 • Byggeansøgning alt inkl.
 • Projekteringsfase. (Hovedprojekt).
 • Udbud. (Udbudt i fagentrepriser).
 • Licitation.
 • Udarbejdelse af entreprisekontrakter.
 • Tilsyn / Opstartsmøder / Byggemøder / Sikkerhedsmøder.
 • Bygherremøder. (Løbende efter behov gennem hele byggefasen).
 • Aflevering. (Syn / Mangellister / Afleveringsprotokoller / Opfølgning).
 • 1 Års gennemgang.