Bygherre
Midtjysk Autolakering – Viborg.
Opgavestørrelse
Nybygning - bruttoareal på 1406 m².
Ydelse ARK.GK
Totalrådgiver indenfor nedenfor nævnte faser.
Projekt indhold

Byggeriet er opført med synlige stålspær, nederste del af facader er udført af sorte præ fabrikerede betonelementer, øverste del af facader er udført af sorte sinus stålplader, hvilket er med til at bløde lidt op på det ellers hårde facadeudtryk.

  • Slibeværksted, sprøjtekabiner inkl. dertilhørende teknikrum og klargøringsområde.
  • Administration, personalefaciliteter, omklædningsfaciliteter og blanderum for sprøjtekabiner.
Udførte faser
  • Skitsering med bygherre inddragelse.
  • Forhåndsdialog med myndighederne.
  • Projekteringsfase. (Projektforslag / Forprojekt).
  • Byggeansøgning alt inkl.
  • Projekteringsfase. (Hovedprojekt).
  • Tilsyn efter behov, inkl. sikkerhed og sundhed.
  • Aflevering. (Syn / Mangellister / Afleveringsprotokoller / Opfølgning).