Bygherre
Privat bygherre - Viborg.
Opgavestørrelse
Nybygning pr. blok - bruttoareal ca. 850 m².
Økonomi
Anlægssummen er vurderet til ca. 12,5 mio. kr. ekskl. moms. pr. bygning, ekskl. anlægsarbejder.
Ydelse ARK.GK
Totalrådgiver indenfor nedenfor nævnte faser.
Projekt indhold

Byggeriet er tænkt udført som et elementbyggeri bestående af beton bagmurselementer og farvede glaspartier.

Bygningsformen er tænkt ens for alle områdets bygninger, for at opnå et ensartet roligt område, men selve bygningsudtrykket er tænkt varierende i forhold til facadernes materialevalg og farveudtryk.

Hver enkelt bygning består af 2 bygningskroppe i 3 etager, med fordeler zoner i glas, og en mellemliggende hævet bygningskrop i midten som står på søjler.

  • De blågrønne bygninger jfr. beliggenhedsplanen er tænkt til centerfaciliteter så som, cafeer, restauranter, smykkeforretninger, tøjforretninger, specialforretninger, optiker, apotek, fysioterapi, kiropraktor, massør, psykologer, læger, tandlæger, mv. således centerområdet kan dække alle former for behov for bydelen nord øst for søerne.
  • De gule bygninger jfr. beliggenhedsplanen er tænkt etableret til liberalerhverv, så som reklamebureauer, forsikringsselskaber, revisorfirmaer, advokatkontorer, ejendomsmæglere, banker, ingeniørfirmaer, arkitektfirmaer, ejendomsselskaber, designere, it, mv.
  • I forbindelse med udarbejdelsen af skitseforslaget er der også tænkt, at såfremt et firma ikke har brug for en hel bygning, kan den indeholde flere forskellige firmaer, hvor der så kan etableres fællesfaciliteter, så som kantine og mødelokaler i midten.
Udførte faser
  • Udarbejdelse af skitseforslag.
  • Forhåndsdialog med myndighederne.