Bygherre
Fløng kirke.
Opgavestørrelse
Sognehus – bruttoareal udgør 764 m².
Graverfaciliteter – bruttoareal udgør 121 m².
Ydelse ARK.GK
Arkitekt.
Projekt indhold

Vision:
Jfr. konkurrenceprogrammet, skal Fløng kirkes nye sognehus danne ramme om en lang række aktiviteter for menigheden, og sikre at kirkens medarbejdere og menighedsråd får passende vilkår for deres arbejde.

Vores vision med skitseprojektet er, at opføre et byggeri som virker imødekommende, og åbner for menighedens aktiviteter.

Form:
Inspirationen til bygningens form er kommet fra præstekravens udformning.

Selve hovedbygningen som indeholder de offentlige aktive rum, så som mødesal, konfirmandlokale mv., er i sin form og udseende inspireret af den rene hvide præstekrave.

Bygningen er udformet med store glaspartier til lokalerne for, at de skal virke lyse og venlige, og med et stort rumvolumen for at signalerer, at der er højt til loftet i menigheden.

Kontorlokalerne mv., for medarbejderne og menighedsrådet placeres i en anden fløj, med en lidt tilbagetrukket og reserveret bygning, som danner rammerne for et behageligt og roligt arbejdsmiljø, hvor adgangsområdet udefra sker via et espalier område i hele bygningens længde, som er tænkt beplantet med grønne klatrende planter som symbolisere liv og aktivitet.

Bygningen placeres på grunden således der fra selve mødesalen vil være et panorama udsigt til selve kirken, og fra området med kontorlokaler, vil udsigten være via. alm. vinduer og skoder.

For at skabe sammenhæng mellem sognehuset og graverfaciliteterne, er denne bygning opbygget i struktur og udseende som sognehusets fløj for kontorlokalerne mv.

Materialer:

Sognehusets hovedbygning opføres i hvide skarpkantede betonelementer, inddækninger i kobber og alle udv. Underbeklædninger i hvide facadeplader.

Sognehusets fløj for medarbejder og menighedsråd, er ligeledes tænkt opført i betonelementer som bagmur, og med facader i kobber.

Udførte faser

Konkurrenceforslag.