Bygherre
Region MidtJylland | Regionspsykiatrien Søndersøparken.
Opgavestørrelse
Om- & tilbygningen har en størrelse på 1655 m².
Økonomi
Anlægssum 27.800.000,00 kr. ekskl. moms.
Ydelse ARK.GK
Arkitekt / Projektleder / Sikkerhedskoordinator.
Projekt indhold
 • Tilbygning i 5 etager, indeholdt ny aktivitetsrum / opholdsrum med adgang til lukket altan, samt mødelokale.
 • Tilbygning i 2 etager, indeholdt XL sengestue med tilhørende toilet / badefaciliteter, samt indrettet med loftlifte.
 • 10 Tidssvarende sengestuer med eget badeværelse.
 • 3 Tidssvarende sengestuer med eget handicapvenlig badeværelse.
 • 1 Fixeringsstue.
 • Lægekontor / Samtalerum / Sekretærkontor / Afdelingskontor med udsyn til opholdsniche / Kontor afdelingssygeplejerske / Kopirum.
 • Spisestue / Anretter køkken / Opvarmningskøkken.
 • Personalefaciliteter i form af handicap- / personaletoilet / garderober.
 • Opholdsniche.
 • Skyllerum / Rengøringsrum / Depotrum / Vaskerum / Linneddepot.
 • Medicinrum / Forrum.
 • Gangarealer / Forrum / Indgangs / Indgangssluse / Elevatorrum.
Udførte faser
 • Skitsering med brugerinddragelse.
 • I forbindelse med skitseringsfasen, har der været afholdt en del arbejdsgruppemøder, hvor afdelingens indretning, arbejdsrytmer og personalesikkerhed er drøftet / gennemgået, for at opnå den for afdelingen mest optimale indretning.
 • Forhåndsdialog med myndighederne.
 • Specialområde i forhold til aflåselig afdeling, i form af brand, arbejdsmiljø og sikkerhed.
 • Projekteringsfase. (Projektforslag / Forprojekt).
 • Byggeansøgning alt inkl.
 • Projekteringsfase. (Hovedprojekt).
 • Udbud. (Udbudt i storentrepriser).
 • Licitation.
 • Udarbejdelse af entreprisekontrakter.
 • Tilsyn / Opstartsmøder / Byggemøder / Sikkerhedsmøder.
 • Bygherremøder. (Løbende efter behov gennem hele byggefasen).
 • Aflevering. (Syn / Mangellister / Afleveringsprotokoller / Opfølgning).
 • 1 Års gennemgang.