Projektet ligger pt. ved Viborg Kommune, for godkendelse af Skema B og byggetilladelse.
Der har været afholdt licitation.