Udarbejdet dispositionsforslag til 8 boliger i Løvel, på Kløvermarken.
Projektet etableres som 2 klynger på hver 4 boliger.