Rådgiver for Mammen Mejeri, vedr. etablering af tilbygning for flytning af eksisterende energicentral.
Pt. ligger sagen ved Viborg Kommune for byggetilladelse.