Udarbejdet skitseforslag for ombygning af True gammel skole til 4 boliger - Privat bygherre