Nedrivning af 2 ejendomme - pt. ligger sagen i høring.
Udlagt byggefelt for evt. ny administration eller evt. ombygning af eksisterende administration.