Etablering af tilbygning til kriminalinstitutionen Koglen i Stakroge, for Region Midtjylland.
Der er afgivet byggetilladelse til sagen og afholdt licitation.
Pt. afventes afklaring i PSL Psykiatriledelsen.