Bygherre: Viborg Kommune.
Opgavestørrelse: Bruttoareal 626 m²
Økonomi: Anlægssum ca. 5,75 millioner inkl. moms.
Ydelse ARK.GK: Totalrådgiver for totalentreprenør.
Evaluering:

Park & Vejservice er Viborg Kommunes entreprenør, der vedligeholder 970 ha skov / 250 ha parker og bynære skove / 73 km vandløb / 5100 ha fredede arealer / 1665 km veje / 253 km stier og 165 kommunale grundejere inkl. boldbaner.

Projektet er vundet i totalentreprise konkurrence sammen med KIC tømrerfirmaet, Viborg.

Byggeriet er etableret med store glaspartier til velfærdsrummet (spiserum) for alle medarbejder.

Fra rummet er der direkte udgang til de to terrassezoner med fritsvævende tag overdækning.

Generelt er byggeriet er opbygget via et almindeligt terrændæk, betonfundamenter, bærende beton bagmurselementer, beton dækelementer, bærende stålsøjler og limtræsbjælker, samt en tagflade af bjælkespær beklædt med pap som listedækning.

Facader er i stueplan opmuret i en rød teglsten, og 1 sal er etableret med en let facadebeklædning af hvide cementplader.