Boliger

Parcelhuset
Knap halvdelen af alle boliger i Danmark i dag er parcelhuse, og det er der, de fleste dansker bor i en periode af livet.

Parcelhuset er den boligform, de fleste mennesker drømmer om at komme til at bo i. Undersøgelser af danskernes ønsker til boligen viser også, at ejerboligen på en fritliggende parcel er den mest eftertragtede bolig.

Hvad er det der gør parcelhuset attraktivt:
1. Den private boligform.
2. Fritliggende bolig, med afstand til naboer.
3. Friheden for larm fra naboer, underboer og overboer.
4. Et kvarter med ro og sikkehed.
5. Kan selv bestemme over boligen.
6. Haven og det udvendige frihedsliv  omkring
    parcelhuset.
7. Udtryksformen og identiteten.

Det er i parcelhuset (hjemmet) vi oplader vores batterier, til de daglige gøremål / strabasser, og det er i hjemmet vi plejer vores familie og hygger os med vores venner.
DVS. at det er parcelhuset der kendetegner en som person / familie og afspejler ens identitet.

Med baggrund i ovennævnt, designer vi boliger som netop afspejler vores bygherres behov, således de i det nye hus kan trives familiemæssigt.

Generelt lægger vi meget vægt på følgende hoved-punkter i skitseringsfasen af en ny bolig:
1. Bygherren skal være meget åben over for deres behov,
    og melde klart ud hvad deres forventninger er.
2. Gennemgang af eksist. bolig. (Fordele og ulemper).
3. Rummenes interne afhængigheder.
4. Husets arkitektur. (Tanker og ideer).
5. Havens betydning for familielivet.

Yderligere projekter